توسعه دانش

محافظ ولتاژ چیست و چه کاربردی دارد؟

محافظ برق (محافظ ولتاژ) دستگاهی است که برای حفاظت از تجهیزات الکتریکی در برابر افزایش، کاهش و نوسانات برق مورد استفاده قرار می گیرد.

نحوه عملکرد دستگاه

دستگاه محافظ ولتاژ در مسیر ورودی برق به تجهیزات الکتریکی قرار می گیرد و اگر مقدار ولتاژ، جریان یا توان از محدوده استاندارد خارج شود، از ورود جریان برق به تجهیز مورد نظر جلوگیری می کند و هرگاه شرایط به حالت استاندارد برگشت ، مسیر ورود جریان را وصل می کند.

موارد مصرف 
جهت حفاظت تجهیزات الکتریکی در برابر نوسانات برق در مراکز صنعتی، تجاری و مسکونی مورد استفاده قرار می گیرد.

تفاوت میان چند راهی و محافظ های الکتریک

یک چند راهی برق چیزی بیش از گرفتن یک پریز برق در یک سوو ارائه چندین پریز برق در سوی دیگر ندارد.به عبارت دیگر، به جای استفاده از یک پریز برق دیواری برای تأمین انرژی یک دستگاه واحد ، یک چند راهی به شما امکان می دهد تا چندین وسیله از آن پریز برق استفاده کنند. چند راهی های بهتر ، محافظت از اضافه بار مدار را به صورت فیوز یا قطع کننده مدار فراهم می کنند، اما هیچ وسیله محافظ دیگری در آنها گنجانده نشده است.

متداول ترین شکل محافظ الکتریک در اصل یک چند راهی است که شامل مدار های داخلی برای محافظت در برابر افزایش ولتاژ یا صاعقه از وسایلی است که به آن وصل شده اند. این دستگاه ها با ردیابی توان زیاد ورودی و جلوگیری از ورود ولتاژ اضافی و هدایت آن به زمین کار می کنند و از آسیب دیدن دستگاه های متصل در اثر افزایش ولتاژ جلوگیری می کنند.

مدیر و موسس

همواره يادمان باشد: مردان بزرگ اراده مي‌کنند و مردان کوچک آرزو، لذا افراد بزرگ، هميشه به دنبال ايده‌هاي بزرگند و افراد کوچک به دنبال افراد بزرگ؛ پس همواره آنقدر کامل باش که بزرگترين تنبيه تو براي ديگران گرفتن خودت از آنها باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا